2006-09-28

Att tortera eller att inte tortera...

I NY Times kunde man läsa om hur kanadensisk domstol frikänt den man som på felaktiga uppgifter snappades upp av USA när han var på väg hem från semestern, skickades iväg till Syrien där han i ett år hölls inspärrad och torterades innan Syrierna insåg att han inget visste om al-Qaida.
Samtidigt pågår i USA nu en debatt om hur terroristfångar skall ställas inför rätta, vilka "speciella förhörsmetoder" som skall vara tillåtna, och om man behöver behandla misstänkta terrorister i enlighet med Genevekonvetionen. Att en sådan debatt över huvud taget pågår i landet som påstår sig vara den fria världens ledare och kallar sig "land of the free, home of the brave" sätter en märklig standard för världens mindre nogräknade ledare. Oavsett vilken utgång det blir så är en stor del av skadan skedd. Det är alldeles uppenbart att USA, och med dem också vi, kommer att ha svårt att kuna hävda någon "moral high ground" i fortsättningen.

Och bara för att understryka vilken skendiskussion som pågår om terroristmisstänktas1 rätt till rättslig prövning kan man läsa att senaten idag avslog, med siffrorna 48-51, ett förslag om att låta terrormisstänkta som tagits till fånga kunna begära rättslig prövning av sin fängsling. Det spelar alltså ingen roll vilka regler man beslutar om för att döma de terrormisstänkta. Tror man inte att man lyckas få de dömda kan man bara hålla dem inspärrade i all evighet i alla fall. Senatorn Arlen Specter kommenterar

“What this bill would do is take our civilization back 900 years,” to before the adoption of the writ of habeas corpus in medieval England
Det är beklämmande att se hur vi gång på gång låter våra fri- och rättigheter beskäras av dem som hävdara att de försvarar dem. På femårsdagen av 9/11 sa president Bush
Dangerous enemies have declared their intention to destroy our way of life.
Och de lyckas. Varje gång vår rädsla eller önskan om säkerhet får att rucka på de grundläggande principerna för ett demokratiskt samhälle ger vi den farliga fienden ytterligare en liten seger.


1 Många skriver här "terroristers", som om det var något som redan är fastslaget att de tillfångatagna är skyldiga. För att inte nämna hur svårt det överhuvudtaget är att definiera vad terrorism är.

Andra bloggar om: , , . Pingat till intressant.se.

2006-09-22

Forskarfredag

Just hemkommen från ForskarFredagUniverseum i Göteborg. ForskarFredag är ett initiativ från EU där tanken är att allmänheten skall få träffa alldeles riktiga forskare och fråga dem om deras forskning och och om vetenskap i allmännhet. Jag stod på Universeum som representant för nanovetenskap och nanoteknologi. Tyvärr är Universeums N&N-utställning en trist variant med nästan bara text, där hälften består av varning om hur farligt det kan vara.1

Enligt en av arrangörerna så ledde ForskarFredag till ca 350 fler besökare än en vanlig fredag, och i konkurrens med bokmässa och fantastiskt väder är det kanske inte så illa. Men kanske lockades de flesta bara av att det var gratis inträde.

Jag stod för det mesta ensam vid montern, men då och då kom någon med ett par frågor. Bland annat en kvinna i 30-årsåldern vars första fråga var "Vad är nanoteknologi, är det ett material?" Tja, var skall man börja? Efter ca 20 min gick hon därifrån och lämnade mig med intrycket att hon blivit genuint intresserad av ämnet. Det kändes bra.

ForskarFredag får gärna bli en tradition, men i jämförelse med den årliga vetenskapsfestivalen i Göteborg så står den sig inte. Men, ju mer kontakt mellan allmänhet och universitet desto bättre, framförallt i dessa dagar där växthuseffekt, genmodifierad mat och intelligent design är viktiga ämnen i pressen där det krävs en viss vetenskaplig tankegrund för att kunna skilja vakta från humbug.

1 Utställningen är en del av ett annat EU-projekt kallat Nanodialogue och en webversion av den kan ses på hemsidan.

Andra bloggar om: , ,

2006-09-21

Ett ämne i tiden

Idag öppnad Bok- och biblioteksmässan sina portar. Årets tema är yttrandefrihet; ett tema som knappast kunde ligga rättare i tiden. Bara idag kan vi läsa i DN att kuppmakarna i Thailand försöker hindra media att återge folks åsikter om kuppen. Därtill har man förbjudit all politisk verksamhet i landet.

I söndags handlade ett inslag i Godmorgon Världen om den ökande mediekontrollen i Kina, och i dagens Vår grundade mening tar också upp ämnet. Där man också upp fallet om Sakine Madons censurade krönika i Stockholms City. Det är bra att ämnet tas upp, men det är mycket oroväckande att så få i styrande position verkar ta det på allvar.

Yttrandefrihet är en av de viktigaste principerna i en demokrati och man skall ha mycket goda skäl för inskränkningar i den. Framförallt skall man alltid vara ytterst tveksam till makthavare som vill hindra folk att utrycka sina åsikter.

Andra bloggar om: . Pingad till intressant.se.

Bensin -> CO2 -> Bensin ->...

En av de stora frågorna för dagen, och framtiden, är ju vad man skall göra av koldioxiden som bildas vid förbränning av fossila bränslen. New Scientist rapporterar att en grupp forskare från Tyskland, Italien, Grekland och Frankrike har upptäckt en metod för att omvandla koldioxiden tillbaka till bränsle. Vad man gjort är att man på photoelektrokemisk väg kan omvandla CO2 till kolväten. Det är en gammal metod känd som Fischer-Tropsch processen. Det nya är att genom att använda katalyspartiklar av platina och paladium instängda i kolnanorör så har man lyckats få processen att dels fungera i gasfas, dels producera större kolväteföreningar än tidigare (upp till C8).

Naturligtvis är det inte gratis att göra avgaser till bränsle, det är ingen evighetsmaskin utan energi måste tillföras till processen. Men den energin kommer från solen! Genom fotokatalytisk sönderdelning av vatten till syre, protoner och elektroner har man byggstenarna för omvandling av CO2 till kolväten. Visserligen omvandlas endast 1% av koldioxiden till kolväte vid rumstemperatur i de presenterade resultaten, men Professor Gabriele Centi från universitetet i Messina menar att det borde vara möjligt att öka effektiviteten betydligt.

Kanske blir omvandling av CO2 en lovande process, kanske inte, men i vilket fall som helst så är det ju hoppfullt för framtiden.

Andra bloggar om: , , , , . Pingad till intressant.se.

2006-09-19

Inget våld här inte...

I dagens Metro kan man läsa

Mest våldsspäckad var [uttalandet av] den irakiska grenen av terrornätverket al-Qaida som, i protest mot kejsarcitatet om islam som en våldsreligion, nu hotar hela västvärlden med död och förintelse
Det låter ju förnuftigt. "Om ni hävdar att vi är våldsamma slår vi ihjäl er allihop!" Och att bränna påvedockor är ju ett ypperligt sätt att visa sin fredlighet.

Nu är det ju inte så att kristendomen heller är en myspys-religion där vi alla är vänner. Bibeln är ju en av de mest bloddränkta böcker som finns. I gamla testamentet har Gud ihjäl inte mindre än 2.270.365 personer (via Cosmic Variance), inte inräknat saker som utplånandet av Sodom och Gomorra eller syndafloden.

Korkat var det av påven i alla fall, som väl borde kunnat räkna ut med tummen att våldsagitatorerna inte skulle missa en sån chans till att höja temperaturen lite. För lika lite som i fallet med de danska satirteckningarna så är det inga kyrkbrännare som själva hört talet.

Andra bloggar om: , , , . Pingat till intressant.se.

2006-09-18

För första gången

Äntligen!
Sedan jag röstade i ett val första gången 1995 så har jag lyckats med att alltid hamna på den förlorande1 sidan. Äntligen har det ändrats. Skall bli intressant att se vad som händer nu när allvaret börjar för alliansen.

1 Även om det är svårt att utropa vinnare eller förlorare i EU-parlamentsvalen.

2006-09-12

Ointelligent design

Veckans citat kommer från Nature Podcast och cancerforskaren Gerard Evan:

So I used to think that evolution had turned us into a well-oiled machine but now I realise we're just a load of garbage that's cobbled together that works just about well enough.
Det handlar om en upptäckt om hur ett protein som troddes skydda oss mot cancer genom att ge oss strålningssjuka bara verkar göra oss sjuka för skojs skull. Stänger man av strålningssjukefunktionen funkar cancerskyddet fortfarande.

I en annan artikel på närliggande tema i Nature menar man att katolska kyrkan är på väg att förkasta intelligent design som utvecklingsmodell1 och omfamna evolutionsläran, med grundförutsättningen att det hela sattes igång av Gud. Något som inte vetenskapen har några problem med. Detta är det förväntade resultatet efter påvens årliga funderingar i Castel Gandolfo där årets tema är just skapelse- och utvecklingsteorier.


1 Modell i ordets allra vidaste bemärkelse. Har ingenting med vetenskaplig modell att göra.

Andra bloggar om: , , .

2006-09-08

Klimatförändring - rekommenderad läsning

Som jag skrev för några dagar sedan skulle The Economist ägna en del av kommande nummer till en överblick över klimatfrågan. Det numret är nu ute, och det är en rad välskrivna artiklar som rekommenderas till alla med intresse i frågan. Överblicken inleds med en ledare som konstaterar att då vår planets klimatsystem är oerhört komplext och svårmodellerat så har förutsägelserna om framtidens klimat haft så stora onoggrannheter att de varit av begänsat värde för "policymakers". Men, skriver man, sedan IPCC:s senaste rapport för fem år sedan "har vetenskapen gått mot ett konfirmerande att något allvarligt är på väg att hända". Man menar att trots den kvarvarande osäkerheten så tycker man att

the chances of serious consequences are high enough to make it worth spending the (not exorbitant) sums needed to try to mitigate climate change.
Och här kommer man in på en av de mest intressanta delarna i överblicken, en artikel med titeln "Dismal calculations" (endast för prenumeranter) om "ekonomin med att leva med klimatförändingar eller att lindra dem". Det är en aspekt som sällan kommer fram i diskussionen om klimatet. Vad kostar ett förändrat klimat, i dollar och socialt. Och minst lika viktigt, vad är kostnaderna för att mildra klimatförändringarna. Om klimatförutsägelser är svåra, så är kostnadsberäknar om möjligt ännu svårare. För det finns vinster med ett varmare klimat: Mer odlingsbar mark t ex i Ryssland, och lättare att utvinna de stora naturtillgångarna fär, men samtidigt kommer stora delar av Afrika att få det mycket svårare. Olika modeller ger olika förutsägelser, men någonstan mellan 0,1 och 3% av världens BNP bör man räkna med. Den kostnaden skall ställas mot kostnaden för en lindring av effekterna av växthusgasutsläppen. Set låter kanske som en enkel ekvation att miljontals människors hem i t ex Bangladesh måste räddas till varje pris, men följande paragraf är tänkvärd:
After all, the reason why Bangladesh is so vulnerable to a one-metre rise in the sea level is not just its flatness; it is also its poverty, as a result of which too many of its people live on subsistence agriculture around the Bay of Bengal. If Bangladesh were South Korea, more people would be working in offices and factories and living in cities. The best protection for Bangladesh, in other words, is development. And anything (including climate-change mitigation) that reduces the global rate of economic growth is likely to slow development in Bangladesh, thus making the place more vulnerable to climate change than it otherwise would be.
Mot detta kan man ställa försiktighetsprincipen, som uttrycks i artikeln så här:
[M]itigating climate change becomes correspondingly more attractive [...] partly through economics—that the consequences of not taking action may be so catastrophic that normal economic growth cannot be assumed—and partly through ethics—that the interests of future generations are worth as much as those of the current one.

Det kan tyckas att det är väl krasst att prata ekonomi när det möjligen är planetens framtid det handlar, och visst är det så. Men samtidigt är det ju så verkligheten ser ut. Vi vill ha våra plasma-TV-skärmar och våra solsemestrar, och det vill två miljarder kineser och indier också. Så att säga till dem att "Tyvärr, vi körde planeten åt helvete så nu kan ni inte få nya kylskåp, som vi." är inte realistiskt. Faran är att i känslomässiga frågor som denna kommer de som förespråkar rationalitet att hamna i underläge under de mest passionerade ideologerna.

Artikeln i The Economist avslutas
Global warming poses a serious risk, and the costs of mitigation are not so large as to be politically unthinkable. Mitigation is better done gradually than swiftly, because the faster it is done, the more it will cost. That said, the economics of the subject are too uncertain for policymakers to lean heavily upon them, so in the end it will be the politicians who decide.

När jag ändå är inne på tänkvärd läsning om klimatet kan jag också passa på att rekommendera den nyligen bortgågne Nobelpristagaren Richard E. Smalleys artikel "Future Global Energy Prosperity: The Terawatt Challenge"1 där han bland annat tar sig an både biobränsle och vätesamhället.

1 MRS Bulletin 30, 412-417.
Andra bloggar om: , , , , . Pingad till intressant.se.

Hur var det med jobben?

I Duellen mellan Reinfeldt och Persson i TV4 gjorde den senare ett stor nummer av att den svenska arbetsmarknaden är den bästa av alla världar. 550 nya jobb skapas varje arbetsdag enligt Person som varnade för att riskera detta för borgarnas farliga experiment. 550 nya jobb per arbetsdag betyder runt 110.000 jobb per dag, men istället minskar antalet anställda, och i den privata sektorn har i princip inga jobb skapats, netto, sedan 50-talet. Detta kan man se i en mycket intressant artikel i senaste numret av The Economist, "The Swedish model; Admire the best, forget the rest"

Enligt en undersökning av McKinsey Global Institute ligger Sveriges verkliga arbetslöshet på mellan 15 och 17%, långt ifrån de (s)-manipulerade 4%:en. Annat noterbart i artikeln är en nyligen genomförd undersökning som visar att effektiviteten i den svenska offentliga sektorn är sämst i OECD.

Det är sådant som man inte existerar i Perssons polerade valvärld där det till största delen handlar att via nya bidrag muta folk med deras egna pengar att rösta på (s). Men som The Economist noterar "For their part, the Social Democrats' programme amounts to no change."

Andra bloggar om: , , , . Pingad till intressant.se.

2006-09-05

Insinuationernas mästarinna

Efter att ha hört Socialdemokraternas egen spindoktor Marita Ulfskog på radio i morse kom jag att tänka på George Orwells roman "Burmese Days". Ulfskogs uttalande påminner mig om U Po Kyin, "Subdivisional Magistrate of Kyauktada", som vill förstöra den gode doktorn Veraswami. Detta genom att attackera hans karaktär och hans trovärdighet, men aldrig genom anklagelser som man kan försvara sig emot. Ulfskog talar vagt i fraser som "Någon har funnits där...", "Underliga sammanträffanden" och "en skugga som följt oss", men hon aktar sig noga för att uttala några som helst konkreta anklagelser.

"But, damn it, this is ridiculous! Surely you can defend yourself somehow?"
"How can I defend myself when I can prove nothing?"
Flory understood well enough [...]. He was used to these nebulous conflicts, in which suspicion counts for more than proof, and reputation for more than a thousand witnesses.
Det är en lysande strategi som är nästan oantastlig. Och det är en strategi som Ulfskog ofta använder sig av. Alldeles oavsett om hennes version i det aktuella fallet är sann eller ej så är det ett mycket smutsigt sätt att debattera. Vi får se om det går i valet som i Orwells bok:
Dr. Veraswami was ruined, even as he had foreseen. [...] U Po Kyin waited the necessary time, and then struck again, harder than ever. It was barely threee months before he had fixed in the head of every European in Kyauktada that the doctor was an unmitigated scoundrel. No public accusation was ever made against him---U Po Kyin was most careful of that.
Andra bloggar om: , , , , , . Pingad till intressant.se.

2006-09-04

Energi och klimat

Nu när klimatet verkar komma tillbaka på den mediala agendan har jag äntligen fått tag på en kopia av Al Gores "An Inconvenient Truth" om den globala uppvärmningen. Det är en pedagogiskt upplagd film som mestadels består av en föreläsning av Gore med en del känslomässigt finstämda inslag som ger filmen en väldigt personlig känsla. Visst innehåller den några mindre faktafel och spekulationer, men på det stora hela är det en bra film. "En obekväm sanning" har premiär i Sverige till helgen, lagom till att börja talas om strax innan valet. För klimatet är en fråga som bör tas upp mer och mer.

Det har börjat läcka uppgifter om den kommande rapporten från IPCC, men rapporten kommer att genomgå grundliga förändring under det kommande årets review-förfarande och en del uppgifter som kommenterats har uppenbarligen missförståtts så bäst är nog att vänta till nästa år när den officiella rapporten släpps. Men i vilket fall som helst så finns det liten anledning att tvivla på att den globala uppvärmningen är ett allvarligt problem, och ett problem som vi behöver adressera nu. Till och med den utåt så hårdföra "klimatmatskeptikern" Richard Lindzen verkar i smyg hålla med om det mesta som sägs om klimatet. I The Economist kan man läsa om hur republikanen Arnold Schwarzenegger går emot sitt parti genom att introducera lagar för att skära i utsläppen av växthusgaser, och i papperstidningen annonseras att man i nästa nummer kommer att ha en specialrapport on den globala uppvärmningen och dess möjliga lösningar. Det blir intressant läsning.

En av de vanliga missuppfattningarna som Gore tar upp, och avfärdar, i sin film är att vi måste välja mellan miljö och ekonomi. Det är en myt som sprids till stor del av den industri som lever på utsläppstung verksamhet, och som ser förändring som ett hot. Se t ex på följande idiotiska video från "Competitive Enterprise Institute"eller den här artikeln från Detroit Free Press som menar att man måste köpa amerikanska SUV:er om man är amerikansk patriot. En miljösatsning kan istället vara en stor boost för industrin, men då behövs en vettig miljö- och energipolitik.

Vi behöver en satsning på forskning om olika förnyelsebara energikällor och effektivare användning av energin, vi behöver ett stabilt energisystem som helst inte är beroende av fossila bränslen och som helst kan skapa ett överskott av energi som kan exporteras till de länder i Europa som inte har Nordens möjligheter till t ex vattenkraftproduktion. I dagsläget betyder det att vi inte har råd att avveckla kärnkraften, utan tvärt om är en utbyggnad troligtvis nödvändig. När förnyelsebara alternativ finns kommer kärnkraften att fasas ut av ekonomiska skäl. Men vi skall inte tro att i en värld där stora delar av mänskligheten saknar tillräckligt med föda kan vi ta dyrbar åkermark för att plantera energibränsle för att ersätta kol, olja och kärnkraft. Vi kanske skulle klara det i Sverige, men miljöproblemen och energifrågan är globala och en lösning måste komma på samma skala.

UPPDATERING: Hittade en artikel i Seed om kampen mellan bränsle och mat. Mycket läsvärd.

Andra bloggar om: , , , . Pingad till intressant.se.