2008-05-30

Bröllopsvåndor

Förberedelserna inför det förestående bröllopet fortskrider. A, mj:s blivande maka, är, om inte en god katolik, åtminstone en som tycker att bröllop, traditionsenligt, skall hållas i kyrkan. mj, som god ateist, hade kanske föredragit en borgerlig vigsel, men för familjelyckans skull blir det en vandring fram till altaret som gäller.

Nu skall man dock inte tro att man bara traskar iväg och gifter sig... Nejdå, vi har här att göra med världens mest konservativa och byråkratiska organisation: den katolska kyrkan. Då mj inte är god katolik är det första som behövs ett tillstånd från biskopen att gifta sig. Införskaffandet av ett sådant innefattar frambringandet av två vittnen som svär, med handen på bibeln*, att mj inte tidigare ingått kyrkligt äktenskap. Därtill måste mj lova att han inte har några "homosexuella tendenser" och att han inte anser abort skall användas som preventionsmedel.

Efter detta är det dags för "Förberedelse för det äktenskapliga sakramentet" som består av tio möten där prästen förklarar viktiga saker. På programmet står:

1. Vem är Kristus för mig? - Ähum...
2 Kärlek i äktenskapet. - Behöver jag en präst till det?
3 Skapande och permanens av det äktenskapliga bandet.
4 Ansvarsfyllt föräldraskap och befruktningens regler.
5 Vad betyder tro? Vad betyder det att vara kristen? - Well, you tell me...
6 Kallet till trossamfundet. Kyrkan det är vi. - Inte jag!
7 Barn och skapande av en undervisningsmiljö. - Japp, men inte som ni tror.
8 Att forma familjelivet (religion, organisation, tradition).
9 Gud vill rädda oss i kyrkan. - Rädda oss från kyrkan vore bättre.
10 Det äktenskapliga sakramentet och sakramentets liturgi.
Men vi hade tur! Då mj:s polska är något undermålig slapp vi delta i den ösregnslånga gruppundervisningen utan fick istället privat undervisning av prästen. Vi träffades fem gånger och han pratade mest om vad ett sakrament egentligen är och vad det innebär att gifta sig. (Man bjuder tydligen in Jesus i sitt liv... jodu.) mj hade lovat A att vara snäll och inte säga emot prästen.

Som sagt: det är inte bara att springa iväg och gifta sig. Jag som alltid klagat på de polska myndigheterna måste säga att vi möttes av en mycket sympatisk kvinna på Urząd Stanu Cywilnego. Myndighetskontakterna gick snabbt och lätt. Kyrkan däremot... men jag har upptäckt att det är rätt mycket folk som är förbannade på att kyrkan absolut inte ser det som sin uppgift att vara ett stöd för folk utan istället mest ägnar sig åt att banna dem som inte följer antedeluvianska principer. Vi blev skarpt tillsagda att vi borde flytta isär tills efter bröllopet. Då tog det hus i ... och A förklarade för prästen att det skulle han inte lägga sig i.

Stay tuned, det kommer mera.

Dagens ord är małżeństwo - äktenskap..


* Det kunde ju varit med handen på "Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica" istället. ;)

2008-05-29

inte sig lik

Jag har fått kommentarer från folk som menar att jag inte är mig lik på bilden... :)

2008-05-28

Ett pensionsproblem

Igår strejkade lärarna i Polen. En endagarsstrejk nu, med varning om längre i september om man inte får igenom sina krav. Naturligtvis handlar det om högre lön, men också om bibehållna pensionrättigheter. Lärarstrejken får därmed understryka ett stort problem på den polska arbetsmarknaden: äldre arbetar inte. I diagrammet nedan kan man se det procentuella deltagandet på arbetsmarknaden för folk i åldern 55-64 år jämfört med dem mellan 15 och 64. Polen hittar man i botten, knappt före Malta. Av polska 55+are är endast drygt 30% i arbete.Man kan tänka sig två huvudanledningar till detta. Den ena är att arbetslösheten bland äldre är stor. Det är de som växte upp och arbetade under socialisttiden, och omställningen till det moderna samhället har ofta varit brutal. Men en annan anledning, som också är ett arv från kommunisterna, är de pensionsförmåner många grupper har. Lärare, tulltjänstemän, gruvarbetare (kanske förståeligt) och många andra har rätt att gå i pension efter 30 års tjänst. Detta gör att många avslutar sitt arbetsliv redan runt 50. Det har lett till att Polen har Europas lägsta pensionsålder (se nedan). Medel ligger så lågt som drygt 57 år, att jämföra med knappt 64 i Sverige. Att låta folk pensioneras så tidigt kostar naturligtvis mycket, både i pengar och i resursslöseri. Regeringen har försökt att dra in på pensionsfördelarna, men det möts av strejker, som lärarna nu och tulltjänstemännen i vintras. Hittills har Tusk inte visat sig tuff nog att stå emot strejkarna och strejkerna belönas med eftergifter som bevarar ett ohållbart status quo.

Samtidigt har Polen naturligtvis samma demografiska problem som andra västländer, bara än värre. Som vi kan se nedan så ökar andelen äldre samtidigt som befolkningen totalt sett faktiskt minskar. Det beror på att Polen, näst Slovakien, har Europas lägsta födelsetal med 1,27 barn/kvinna. (Enligt Eurostat. På Wikipedia citeras än lägre siffror från FN som landar Polen bland de allra sämsta i världen.)En bidragande anledning är att många kvinnor väljer att arbeta och studera istället för att skaffa barn. Att kombinera arbetsliv med barn är svårt. (Den betalda) mammaledigheten är 18 veckor, en fjärdedel av i Sverige. Därtill finns det nästan obefintligt med daghem för små barn, så dagis stavas oftast mormor. Om inte kvinnan stannar hemma ett eller ett par år obetalt förstås. Som ett led i att öka antalet barn höjde den förra regeringen under Kaczynski barnbidraget till 1000 zl (2600 kr, eller en tedjedel av medelmånadslönen). Men det är en engångsutbetalning man får när barnet är fött, och inte igen.

Regeringen Tusk har lovat att satsa stort på att få äldre att arbeta längre. Vad de konkreta förslagen är har jag inte lyckats utröna. Därtill har man naturligtvis intresse av att öka antalet barn. Man debatterar dagis och månatliga barnbidrag och att låta barnlösa få hjälp med inseminering under sjukvårdförsökringen. Men liksom i Tyskland finns konservativa, framförallt inom kyrkan, som menar att det skulle leda till att kvinnor förvandlas till "barnmaskiner".

Dagens ord är emeryt - pensionär.

Andra bloggar om: , , , , , . Intressant?

2008-05-26

Eurovision na wsi

Det är väl nästan omöjligt att inte skriva något om spektaklet i helgen. Skrattade gott när jag läste ABs och Expressens rubriker igår, man önskar att de ägnade tid åt något bättre. Själv såg jag faktiskt på festivalen på en rätt taskig TV-bild ute på den polska landsbygden. Efter att hört drygt hälften av bidragen tyckte vi det var nog och stängde av. Jag missade alltså Rysslands vinnande bidrag, men såg Polens totalt intetsägande Isis Gee och Sveriges nästan lika lama Pirelli. Nu var det ju första gången på ett tag som Polen var med i finalen, men man hade nog hoppats på en bättre placering. Sist är ju inte så kul.

Men krigsrubrikerna uteblev. De flesta verkar ta Eurovision med en gäspning. Uttagningen, som bara var en tävling, missade jag helt. Det fanns helt enkelt ingen information om den. (Inte för att jag skulle sett den om jag haft informationen, men då hade jag ju i alla fall gjort ett val att inte se den). Det känns skönt att en del har vett att veta vad man skall hetsa upp sig över och inte. Polens premiär i finalsammanhang är ett bra exempel på det förra.

Dagens ord är ostatni - sist.

Andra bloggar om: , .

Veckans polenbild

From Veckans Polen...
Förra veckans (lite sena) bild kommer från slottsruinen vid CzęcinyChęciny. Slottet får representera de otaliga slottsruiner som finns över hela Polen. Ruiner oftast till följd av svenskarnas härjningar.

Slottet i Częciny började byggas på 1300-talet. Det förstördes under den "svenska syndafloden" (Potop szwedski) 1655-60, men återuppbyggdes. Svenskarna återkom 1707 under Karl XII och det stora nordiska kriget och rev ner slottet igen. Denna gång för gott. Genom århundradena har Sveriges och Polens historiska stigar korsats många gånger, sällan med fredliga förtecken. Om den gemensamma svensk-polska historien har jag den bestämda uppfattningen att polackerna i gemen har betydligt större kunskaper än medelsvensken.

2008-05-21

Wałęsa och säkerhetstjänsten

Nationella minnesinstitutet (IPN) kommer inom kort att publicera en bok där förre presidenten Lech Wałęsas kontakter med kommunisttidens säkerhetstjänst SB utreds. Trots att boken ännu inte kommit ut reagerar Wałęsa skarpt och menar att författarna inte har några belägg för några anklagelser, bl.a. att han skulle varit kollaboratör med SB under namnet "Bolak". I en intervju sa han att han aldrig skrivit under "mer än för att få sina skosnören" (d.v.s. få tillbaka sina ägodelar, bl.a. skosnören, när han släppts av polisen) och han vet vem "Bolak" egentligen var. Wałęsa kräver att författarna och hans själv skall mötas i en presskonferens då boken kommer ut och att de skall svara på ett antal frågor. Han menar att han inte tänker låta "ett av det polska folkets största segrar stänkas ner av gyttja från SB". Wałęsa menar också att det knappast är en slump att boken kommer lagom till 25-års-jubileet av hans Nobelpris. Från IPN har man vägrat att kommentera det hela. "Boken är ännu inte utkommen, så det finns ingenting att diskutera" säger en talesman.

Historien om Wałęsa är ytterligare ett exempel på hur klumpigt Polen skött hanteringen av kommunisttidens brott där IPN har monopol på behandlingen av bl.a. arkivdata från socialisttidens säkerhetstjänster. Flertalet gånger har uppfigter läckt, i sammanhang som gjort att det spekulerats om att man vill straffa t.e.x. politiska motståndare.

Dagens ord är bezpieka som är ett slanguttryck för hemliga polisen under kommunisttiden.

2008-05-20

Grundlagsutredningen

I dagens DN Debatt, liksom på otaliga bloggar, har man kunnat läsa att (mp) och allianspartierna kommit överens om ett antal punkter i en ny grundlag. Viktigast är naturligtvis att man är ense om att ta bort det idiotiska uppenbarhetskravet och att inrätta en författningsdomstol. Utan dessa förändringar blir många av de andra punkterna meningslösa. Idag spelar det ju ingen roll vad grundlagen säger om fri- och rättigheter. Trevligt att se att det rör på sig.

Man kan ju hoppas att miljöpartiet står på sig om överenskommelsen även om de borgerliga skulle förlora regeringsmakten vid nästa val. Socialdemokraterna protesterar ju mot överenskommelsen. De vill varken se skiljda valdagar för riks- och regional-/lokalval eller öka personvalets betydelse. Det känns ganska naturligt eftersom båda förslagen minskar den oerhört starka centrala maktkoncentrationen i partihögkvarteren som (s) spenderat decennier att bygga upp.

Lars Ohly säger i ekot att han (v) är pricipiellt emot en författningsdomstol för att jurister inte skall kunna sätta ramar för politikers beslutande. Men Ohly, vad är så grundlagarna till för? Varför har vi de ens?

Dagens ord är nareszcie - äntligen.

2008-05-19

Presidenten invald i "Hall of Shame"

Human Rights Watch har just valt in Polens President Lech Kaczyński i sin "Hall of Shame". Anledningen är Kaczyńskis uttalade homofobi som bland annat visade sig i ett TV-tal till nationen nyligen där han sa att Lissabonfördraget skulle tvinga Polen att erkänna homoäktenskap. Det slutande med att man tvingades be om ursäkt till den amerikanska par vilkas bröllopsfilm visats under talet utan deras tillåtelse. Under sin tid som president för Warszawa förbjöd Lech pride-marchen och tillsammans med sin bror förespråkade han en lag som skulle förbjuda "homosexuell propaganda" i skolorna.

Donald Tusk kommenterade utnämningen med att uppmana presidenten att tänka på vilken bild det han säger ger av Polen och det "sannerligen inte ger oss någon stolthet".

Kaczyński delar den tvivelaktiga äran med Ugandas Yoweri Museveni och Storbritanniens Home Office som vägrat homosexuella iranier asyl trots att de riskerar dödsstraff om de skickas tillbaka.

Dagens ord är prawa człowieka - mänskliga rättigheter.

2008-05-18

Veckans polenbild

From Veckans Polen...
Veckans bild kommer, liksom förra veckans, från Jura-bergen. Den visar att under helger med fint väder så är klipporna i området fulla med klättrare.

2008-05-09

Veckans polenbild

From Veckans Polen...
Veckans bild kommer från Jura Krakowsko-Częstochowska. Bilden togs under en konferens i höstas, men fler bilder kommer säkerligen att tas i varmare väder under nästa vecka. Jag skall iväg på en veckas klättring i just Jura-bergen. Bor långt från internet, så förutom Twitter så blir det inga uppdateringar förrän jag är tillbaka i Warszawa.

Jura-bergen är inte ett högfjällsområde som Tatra, utan består istället av ett böljande skogslandskap där dramatiska kalkstensklippor sticker upp.

9-1 till Tusk

En opinionsundersökning som presenterades i dagens Gazeta Wyborcza måste reta tvillingarna Kaczyński. Folk skulle ge sin uppfattning i tio frågor om regeringen Tusk sköter dessa bättre eller sämre än regeringen Kaczyński.Uppifrån och ner har vi "Ta hand om stämningen i landet", "Driva utrikespolitik", "Stödja företagare", "Lösa problemen inom utbildningsväsendet", "Reformera landet", "Ta hand om förberedelserna inför Euro 2012", "Ta hand om de fattiga", "Lösa problemen inom sjukvården" och sist, Kaczyńskis enda plus, "Bekämpa korruption." De procentenheter som saknas upp till 100% är de som svarade "svårt att säga".

En del av frågorna är rätt självklara. Med tanke på hur katastrofal Kaczyńskis utrikespolitik var är det konstigt att så många som 18% tycker att de gjorde ett bättre jobb. Intressantare är den knappa segern för Kaczyński inom korruptionsbekämpning. Det var ju ändå det som hela hans valkampanj gick ut på: att han skulle fortsätta kampen mot korruptionen. Jag antar att Lepper-affären, som aldrig nådde någon domstol i brist på bevis, men som sänkte den förra regeringen gjorde sitt till. En annan intressant punkt, som är särskilt påfallande, är att regeringen Tusk anses bättre på att ta hand om de fattiga. Annars har anklagelsen varit att de endast bryr sig om de framgångsrika storstadspolackerna. Kaczyński spelar mycket på att hans parti är de som bryr sig om de fattiga på landsbygden.

Hittills har PiS i opposition varit helt osynliga, och om de inte lyckas lösa sina interna problem och lyfta fram verklig, trovärdig kritik mot regering, som har stöd av över halva befolkningen enligt opinionsundersökningar, så riskerar PiS att också förpassas till den stora skräphögen med före detta stora polska partier.

Presidenten och ministern, avsnitt 67...

I veckan, samma dag som Ryssland svor in Medvedev som president, presenterade utrikesminister Radosław Sikorski regeringen utrikespolitiska mål. De var inget dramatiskt; göra Polen till en viktig spelare i EU; arbeta för att ge Nato en viktigare funktion, reparera diplomatiska kontakter med omvärld och grannar...

Men det som det talades om efteråt var att presidenten dissat Sikorkis presentation. Presidenten är ju, tillsammans med regeringen, ansvarig för utrikespolitiken. Det spekulerades i varför. Det välkänt att Kaczyński inte tycker om varesig Sikorski eller premiärminister Tusk. I en intervju i radio i morse kom en ny förklaring. Donald Tusk förklarade att han fått reda på av en av presidentens medarbetare att Kaczyński missat Sikorskis tal för att Tusk ett par dagar tidigare inte kommit till en mottagning i presidentpalatset.

Dagens ord är dziecinne - barnsliga.

2008-05-08

Kameran ser allt... eller

(via) Jag minns min förvåning över antalet övervakningskameror i London. Trots att jag läst om det trodde jag inte riktigt att det fanns många. Men de är verkligen överallt. Över hela Storbritannien har man hängt upp runt 4,2 miljoner kameror. Allt skall synas, inga brottslingar skall komma undan. I teorin... I verkligheten visar det sig att kamerorna varken förhindrar eller hjälper till att lösa brott.

Men tro inte att polisen är beredd att kalla det för ett misslyckande... Nejdå, problemet är att brottslingarna inte vet att systemet fungerar och därför inte respekterar kamerorna. För att lösa det vill man bygga ut en databas med misstänka och integrera automatisk igenkänning osv.

Man skulle kanske hoppas på att ansvariga tänker efter vilka åtgärder som verkligen är effektiva och inte bara reflexmässigt sätter upp en skog av kameror till ofantliga kostnader. Undrar hur de miljarder som investerats i CCTV i UK hade gett resultat om de satsats på mer traditionellt polisarbete i kombination med ett mindre antal kameror där de verkligen kan göra skillnad.

Dagens ord är kamera monitorująca - övervakningskamera.

Andra bloggar om: , , .

2008-05-06

Rasism och fotboll

Polsk fotboll har stora problem! Nyligen uppdagades en stor korruptionsskandal där 29 av 34 lag i de två högsta ligorna anklagades för uppgjorda matcher. Legia Warszawa, huvudstadens bästa klubb, är utestängd från europacuperna i fem år på grund av sina våldsamma supportrar. Därtill kommer pressen från UEFA att få fart på byggandet av de nya stadia som behövs för EURO2012 om man inte skall tvingas flytta evenemanget.

Och nu lägger man fokus på rasism. UFEA har återigen spelat EM-kortet: Få slut på rasismen inom fotbollen, annars blir det inget EM! I Metro kan man läsa om hur fotbollsförbundet länge sett mellan fingrarna när fans viftar med nazifanor på läktarna och andra mindre trevliga bilder. De fåtaliga svarta spelare som finns i den polska ligan hånas ofta genom att publiken kastar bananer och liknar dem vid apor.

För några veckor sedan sändes ett reportage (lästvärt) på BBC World där Mihir Bose, head sports editor på BBC och av indiskt ursprung, besökte Polen för att på egen hand se hur det går till på polska läktare. Han blev tillsagd att på vissa läktarsektioner under Legias matcher så skulle man inte kunna garantera hans säkerhet. Det visade sig därtill att organistionen Nigdy więcej, motsvarigheten till engelska Kick it out, inte ens hade ett kontor, delvis av rädsla för att det skulle brännas ner av rasister.

Nu har fotbollsförbundet, som efter korruptionsskandalen har en helt ny styrelse, sagt att man skall i med hårdhandskarna. Högre böter och hot om spel inför tomma läktare är medel man skall ta till, men som Metro skriver, det räcker inte att tala om det man måste göra något också. Man har ett stort problem med rasism i Polen, inte bara på fotbollsarenorna, och att man nu faktiskt erkänner det som ett problem och talar om det är ett viktigt, men litet, steg på rätt väg.

Dagens ord är razism.

Andra bloggar om: , , .

Veckans polenbild

From Veckans Polen...
Veckans bild kommer från den nyöppnade och fortfarande rätt ödsliga Terminal 2 på Frederyk Chopin-flygplatsen. Terminalen ger ett luftigt och rent intryck, långt bättre än den gamla trånga, fula, lilafärgade terminalen som de flesta plan fortfarande avgår från. För att inte tala om den lilla Etiuda som har hand om lågprisflyg.

2008-05-03

Konferens

Idag avslutades den femte Baltic Conference on Electrochemistry i Tartu i Estland. Det har varit en bra och intressant konferens, men som alltid blir det ganska hektiskt under tiden. Därav bloggpausen. I dag tillbringade jag eftermiddagen i Tallinn, som är en mycket trevlig stad som jag rekommenderar ett besök i. I morgon är jag tillbaka i Warszawa igen.

En icke ointressant detalj är att Tartu är en mycket ungdomlig stad. Av hundratusen invånare är 20000 studenter, och en stor majoritet kvinnor. Det gör att det var extra trevligt att gå runt i det ovanligt varma Tartu. ;)

Dagens ord är całus - puss.

PS: Veckans polenbild kommer i morgon eller på måndag.