2007-04-03

Språkförsvaret

Det ramlade in en hel del besökare för ett tag sedan när en sida som heter Språkförsvaret länkade till ett av mina inlägg. Språkförsvaret är en gnällig organisation som bland annat förordar en språklag som de generöst nog gjort ett utkast till. De har också starka åsikter om svenska språkets ställning på högskolan. Malin på Vetenskapsnytt bemöter i ett mycket bra inlägg Språkförsvarets påstående ett påstående publicerat bl.a. på Språkförsvarets blogg att engelskans utbredning inom forskningen skulle vara odemokratisk.

Läs mer om , , .

9 kommentarer:

Anonym sa...

Du skriver: ”Malin på Vetenskapsnytt bemöter i ett mycket bra inlägg Språkförsvarets påstående att engelskans utbredning inom forskningen skulle vara odemokratisk.”

Om du hade kontrollerat vart hennes länk leder, så skulle du ha sett att hon länkar till ett inlägg i Språkförsvarets nätdagbok. Inlägget har titeln ”Brev till Språkförsvaret om Linné m.m.”. Den citerade passusen lyder: "Forskning inom landet sker i dag uteslutande på engelska vilket är ett demokratiunderskott och borde inte vara lagligt." Lägg märke till att Malin Sandström i sin text inte hävdar att det är Språkförsvarets ”påstående”.

Det är alltså fråga om en sympatisör, som har skrivit ett brev till Språkförsvaret. Det förhållandet att vi publicerar hans inlägg behöver ju inte betyda att Språkförsvaret är överens om alla åsikter eller alla formuleringar i inlägget. Du skulle väl inte kritisera en tidningsredaktion för alla åsikter, som framkommer på dess debatt- eller insändaravdelningar?

Språkförsvarets ståndpunkter i fråga om svensk språkpolitik, om engelskans ställning på högskolan etc. framgår av texten på startsidan, ”Vanliga frågor” och ”Utkast till språklag för Sverige”. Du kan också läsa artiklar av enskilda medlemmar, vilka är identiska med undertecknarna av de två senast angivna dokumenten.

Det finns något som heter källor och källkritik. Jag vet inte om det är så relevant för fysiker. I annat fall bör du nog göra ett tillägg till den devis, som du citerar på din startsida: ”I believe that a scientist looking at nonscientific problems is just as dumb, or even dumber (mitt förslag), as the next guy."

Återkom gärna med saklig kritik av Språkförsvarets ståndpunkter.

Per-Åke Lindblom
3 april 2007

mj sa...

Jag följde länken, men missade att det i rubriken stod att det var ett brev till Språkförsvaret och inte era* egna åsikter. Jag ber om ursäkt för detta.

Jag har också nogsamt läst igenom de flesta av Språkförsvarets sidor, däribland utkastet jag refererade till. Därtill läste jag innan jag skrev detta inlägg (i själva verket redan när jag länkades från er sida) många, men, vilket jag villigt erkänner, inte alla, de insändare som ni skrivit.

Vad gäller den lustifikation man till nöds kan ana sig till i näst sista stycket får den stå för dig och jag finner den inte värd att kommentera.

* Jag antar att du är knuten till denna organisation. I annat fall byt ut "era" mot "Språkförsvaret".

Malin Sandström sa...

(Jag postar samma kommentar här och på Språkförsvarets blogg. Eller, ja, nästan samma för jag glömde kopiera den jag postade där)

Det är så klart aldrig roligt att bli kallad "en gnällig organisation" men om det är såhär spydigt och personfokuserat ("Det finns något som heter källor och källkritik. Jag vet inte om det är så relevant för fysiker.") ni bemöter kritik kan jag förstå MJ:s inställning. Det vore betydligt mer intressant att höra hur ni ställer er i själva sakfrågan (forskning på engelska) i relation till just det här uttalandet ("Forskning inom landet sker i dag uteslutande på engelska vilket är ett demokratiunderskott och borde inte vara lagligt").

Matte sa...

Jag måste hålla med om MJ's första annläggning "gnällorganisation" efter att ha läst P-ÅL's kommentar. Inget att ägna större mängder energi åt...

Anonym sa...

Svar till Maria Sandström

Så här skriver Maria Sandström i en kommentar den 4/4:
”Det är så klart inte särskilt roligt att bli kallad "en gnällig organisation", men om det är så här spydigt och personfokuserat ni bemöter kritik ("Det finns något som heter källor och källkritik. Jag vet inte om det är så relevant för fysiker. [...]") kan jag förstå MJ:s inställning.

Det skulle vara mer intressant att höra hur ni (Språkförsvaret) ställer er i själva sakfrågan om "forskning på engelska" i relation till just det uttalandet ("Forskning inom landet sker i dag uteslutande på engelska vilket är ett demokratiunderskott och borde inte vara lagligt.").”

För det första kommenterade jag inte alls frågan om Språkförsvaret är en ”gnällig” organisation eller inte. Hur skulle jag kunna göra det? Martin Jönsson konkretiserade ju inte ens vari ”gnälligheten” skulle bestå. För det andra bemötte jag inte ”kritik” utan påpekade endast att Martin Jönsson hade pådyvlat Språkförsvaret ett påstående, som Språkförsvaret som organisation, eller någon enskild medlem, aldrig hade fällt. Martin Jönsson har också korrigerat uppgiften i sin blogg. För det tredje tycks du ändå vilja fortsätta i hans hjulspår, eftersom du avkräver oss ett ställningstagande till ett påstående, som vi aldrig har fällt. Jag tänker verkligen inte avkräva dig något som helst ställningstagande till andras kommentarer i din blogg. Du borde själv inse att det är absurt.

Men jag ska ändå kommentera påståendet: ”Forskning inom landet sker i dag uteslutande på engelska vilket är ett demokratiunderskott och borde inte vara lagligt.” Det förekom i ett brev till Språkförsvaret av Lars G Holm den 31/3. Brevet behandlade främst Carl von Linné och dennes funderingar kring lämplig terminologi på svenska.

Språkförsvaret, eller någon enskild medlem, har aldrig påstått att ”forskningen inom landet idag uteslutande sker på engelska”. När det gäller avhandlingsspråk, har vi till exempel skrivit att 78 procent av alla avhandlingar författas på engelska, en uppgift, som stammar från Doktorandspegeln 2003 och som den socialdemokratiska regeringen använde i propositionen ”Bästa språket” 2005. Runt 5.000 av 40.000 kurser och utbildningar på landets högskolor och universitet ges helt eller delvis på engelska. Med dem följer tentamina på engelska, ett språk som de flesta svenskar inte alls behärskar lika väl som modersmålet. En arbetsgrupp inom det norska högskoleverket har föreslagit att norsktalande studenter alltid ska ha rätt att examineras på sitt eget språk – en liknande regel tillämpas inom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten i Uppsala. På högre nivå inom undervisningen i naturvetenskap och teknologi skedde enligt en undersökning (Britt-Louise Gunnarsson 2001) 70 procent av undervisningen på engelska liksom att 92 procent av seminarierna och gästföreläsningar genomfördes på samma språk. Det är svårt att skaffa sig en helhetsbild över läget inom den svenska högskolan, eftersom högskoleverkets statistikinhämtning inte är vad den borde vara, för uttrycka det milt. Därför tog också Språkförsvaret också initiativ till en enkät till universitet och högskolor sommaren 2006. Resultatet återfinns i sektionen Aktuellt/Språkstatistik på Språkförsvarets webbplats.

Både du och Martin Jönsson, som påstår sig ha läst ”Utkast till språklag för Sverige”, borde i stället ta ställning till detta utkast, till vad Språkförsvaret faktiskt har skrivit, i synnerhet ”8§ Undervisningsspråk på universitet och högskolor”. Där finns naturligtvis inte ett ord om att användning av engelskan borde vara olaglig. I stället genomsyras utkastet av synen att språkanvändning är en medborgerlig rättighet, vilken måste värnas och helst utvidgas. Nästan samtliga de underparagrafer, som upptas i detta kapitel, är antingen genomförda på olika universitet och högskolor i Norden eller förespråkas av olika kommittéer, som befattat sig med språksituationen inom högskolan i de olika nordiska länderna.

Det språk som verkligen stärkt sin ställning i Sverige de senaste tjugo åren är – engelskan. Svenskans ställning på universitet och högskolor är däremot hotad. Tendensen är att svenskan används i minskande utsträckning som undervisningsspråk och avhandlingsspråk; vissa högskolor förbjuder i praktiken att svenska används som avhandlingsspråk, andra rekommenderar starkt engelska; doktorander måste hålla sin framställning på engelska på halvtidsseminarier etc..

Per-Åke Lindblom
Språkförsvaret
http://www.sprakforsvaret.se/sf/

Malin Sandström sa...

Dubbelpostat igen:

"För det tredje tycks du ändå vilja fortsätta i hans hjulspår, eftersom du avkräver oss ett ställningstagande till ett påstående, som vi aldrig har fällt. Jag tänker verkligen inte avkräva dig något som helst ställningstagande till andras kommentarer i din blogg. Du borde själv inse att det är absurt."

Om jag hade krävt ett ställningstagande hade jag skrivit "jag kräver ett ställningstagande". Med "det vore mer intressant" menade jag just det: Om man som du ändå lägger tid på att skriva en lång kommentar, varför inte precisera vad man tycker och föra debatten framåt - även om det står att läsa någon annanstans också - istället för att attackera en enskild person? Det vill säga: Jag är mer intresserad av nyanserad debatt än (det jag kategoriserar som) spydigheter.

Dessutom skulle jag uppskatta om ni rättade mitt namn: jag heter Malin, inte Maria. Ägnar man sig åt att kritisera andras innantilläsning bör man väl också vara noga med sin egen?

mj sa...

Här har det hänt saker medan man tagit semestern från datorn ett tag.

Jag håller med Malin när hon skriver att det vore intressant att höra Språkförsvarets (SF) inställning i en fråga som borde engagera dem och som även vi som verkar i den internationaliserade forskningen har ett intresse av. Det kan ju inte vara så att SF:s åsikter helt går emot de som brevskrivaren framför, då dessa publiceras helt okommenterade på SF:s blogg. Mina egna åsikter i frågan om engelskans plats inom forskningen har jag berört i ett antal inlägg, men det kan finnas anledning att återkomma till detta i ett eget inlägg inom kort.

Anonym sa...

Har hittat en perfekt sajt åt Språkförsvaret - Tyda Ett lexikon för översättning mellan svenska till och från på engelska, där kan Språkförsvaret härja fritt om de väljer att göra en insats för nätets språkvård, då denna "sajt" av allt att dömma kommer att få en mycket stor användarskara och således kommer att påverka det svenska språkets användande.

Anonym sa...

Svar till Anonym från den 23/4 2007

Nja, du har nog fått det om bakfoten att Språkförsvaret fokuserar på språkvård och leker språkpoliser - vi prioriterar i stället kampen mot domänförluster för svenskans vidkommande. Det betyder inte att språkvård är oviktig och, om du inte har något emot det, vill jag bara påpeka att du har stavat "döma" fel.

Per-Åke Lindblom