2010-04-08

Inte kvalificerat

Läser i Otto, Göteborgs universitets nyhetsbrev för alumner, om praktikprogrammet The Fellowship Programme att

Hittills har 273 personer varit iväg på praktik och av dem har 98 procent fått kvalificerade arbeten när de kommit hem. Resten har påbörjat doktorandstudier.
Hyggligt!


Dagens ord är praca - arbete

För övrigt har påsklov och artikelskrivande tillfälligt dragit ner bloggfrekvensen.

3 kommentarer:

Maria Abrahamsson sa...

Haha! Undrar om det är arbetsdelen eller kvalifikationsdelen (eller båda) som skribenten anser saknas för de som väljer forskarutbildning...

[cmh] sa...

Jag blev lite upprörd (nåja) och mejlade hon Laila (som är Fil. Dr.). Fick följande svar:

Tack för din synpunkt. Jag ser att det blivit en något olycklig formulering här som ger möjlighet till tolkning.

Vi ville endast skilja på arbete utanför universitetsvärlden och doktorandstudier som är en utbildning på forskarnivå som avslutas med en examen. Man kan visserligen ha en finansiering som gör att man är anställd vid GU, men man genomgår fortfarande studier på forskarnivå.

Jag hoppas att denna förklaring ger dig en uppfattning av hur vi tänkte och vi skall betänka hur vi formulerar detta i framtiden.

Matte sa...

Tja, alla vet väll att en doktorandstjänst inte är att klassa som arbete, beroende på lärosäte, slaveri kanske, men arbete?
-"Knappast!"

^^