2008-04-27

Veckans polenbild

From Veckans Polen...
Veckans bild är på några fiskare vid värmekraftverket Żerań. Żerań är det näst största av sju kolkraftverk i Warszawa som drivs av Vattenfall. De svarta högarna i bildens centrum är kol som fraktas dit på pråm och med järnväg. Skorstenen är 200 meter hög.
Ungefär 96% av Polens elektricitet kommer från koleldade kraftverk.

Inga kommentarer: