2007-10-17

Kortsiktiga ludditer

Kan någon förklara för mig varför miljöpartister är sådana bakåtsträvande gnällspikar? Hörde på radio hur miljöpartiet i Skåne motsätter sig att man bygger ESS-anläggningen utanför Lund. ESS kan komma att bli en av de viktigaste forskningsanläggningarna i världen och skulle kunna bli ett stort lyft för Sverige som vetenskapsnation. Men nej då, den förbrukar energi, och så är det kvicksilver i den. Näpps. Inte hos oss! "Yes-but-not-in-my-backyard-people" som en kanadensisk vän kallade dem.

Det är teknik, forskning och utveckling som gjort att vi kan leva 6 miljarder människor på planeten utan att svälta ihjäl. Det är teknik, forskning och utveckling som kommer att hjälpa oss att klara av även framtidens utmaningar, med ökande befolkning, global uppvärmning o.s.v. Visst, tekniken har satt oss i den situation vi är nu, men jag tror ändå att ganska få varit villiga att gå tillbaka till en tid före modern teknik (säg 1600-talet) med all vad det innebar av umbäranden.

Ett parti som säger sig ha en miljöprofil borde omfamna forskning istället för att vilja backa oss in i framtiden med rosafärgade visioner om den noble vilden.

Dagens ord är środowisko som betyder miljö.

Andra bloggar om: , , , .

7 kommentarer:

Kent Brockman sa...

Lever man i en önskan att klä sig i säckväv och dö av de enklaste infektioner så är naturligtvis en vetenskapligt fientlig syn given. Det är ju trots allt vetenskapen som är roten till allt onda som vi kan leta upp.
Sedan är det ju aldrig bra att det kommer någon som faktiskt vet och berättar hur saker står till.

Anonym sa...

Det är helt snurrigt. Ännu roligare var det i valrörelsen när en vän till mig pressade miljöpartiklarna på lite argument för deras motstånd mot ESS. Då fick vi höra att ESS skulle ju dra hit en massa utländska gästforskare, och så kan man ju inte ha det. Vem var det som sa att miljöpartiet är som en vattenmelon? "Grön utanpå, röd innuti, och med bruna kärnor..."

Anonym sa...

Placeringen av ESS i Lund är idiotisk. Storföretagen som Ericsson och Tetra Laval har i tidningsartikel uttryckt önskemål om fler bostäder till sina anställda. Lund har redan idag kapacitetsproblem och då lägga 1-2 kvadratkilometer stor anläggning kommer tära ännu mer på byggbar mark i kommunen. Man vill placera den för att forskarna ska ha nära till "kultur och fritid". Ska de inte forska? (Vi får väl lägga ner rymdforskningen i Esrange :-). Lund har ingen tradition inom neutronforskning. Antalet kan räknas på ena handens fingrar. Betänk att det finns ca 5.000 neutronforskare totalt i Europa. Senaste "argumentet" från ESS Scandinavia är att anläggningen ska vara "koldioxidneutralt" Då ska väl anläggningen placeras på en ort som minimerar antalet koldioxidkrävande flygresor? För det är väl ändå forskningen som är viktigast eller...? Men deras argument ser jag som ett försök att komma undan debatten om kvicksilvret. Sen kan man diskutera resultatet av forskningen. Forskarna säger att man ex.vis ska hitta lättare material till bilar och bättre läkemedel. Men vi har kunskap om att få lättare bilar men ändå går fordonsparken mot tyngre bilar och det är kombinationen av olika läkemedel är en stor orsak till många dödsfall. Jag undrar om ESS verkligen råder bot mot detta. I dagsläget så får ju svenska forskare lägga halva sin tid på att jaga pengar till sin forskning. Här hade ESS-pengarna säkert gjort större nytta om de hade fördelats ut på annan grundforskning. En fråga till Martin och Kent som uttrycker att all forskning är till nytta. Kommer partikelacceleratorn som byggs i Cern för 30 miljarder kronor verkligen vara värd pengarna bara för att hitta "Higgs partikel"? Tror ni att den kommer ge praktiska resultat som "hjälper världen"?

Unknown sa...

Placeringen i Lund är inte idiotisk. Det finns en stor fördel att ha ESS i närhet till den utmärkta synkrotronanläggning, MAXLab, som finns i Lund.

Jag förstår inte riktigt vad du menar med "neutronforskare"? Är det folk som forskar om neutroner? Nåväl, det är i alla fall inte de som i första hand behöver ESS. På samma sätt som inte bara optiker har användning av mikroskop. Anläggningen kommer att producera neutronstrålar som kan användas till materialundersökning och mycket annat.

"Men vi har kunskap om att få lättare bilar men ändå går fordonsparken mot tyngre bilar och det är kombinationen av olika läkemedel är en stor orsak till många dödsfall. Jag undrar om ESS verkligen råder bot mot detta." Det är ett typiskt argument för den typ av luddism jag avsåg i rubriken och som andra stycket handlar om.

När det gäller de stora anläggningarna som LHC kan man visst ifrågasätta om de är värda sitt pris. Det finns så klart dock flera argument att beakta. Kunskap i sig om hur världen är uppbyggd har ett egenvärde. Jag tror att det är få som skulle säga att när Galileo riktade sitt teleskop mot himlen slösade bort sin tid. För att citera Nobelpristagaren Steven Weinberg: "The effort to understand the universe is one of the very few things which lifts human life a little above the level of farce and gives it some of the grace of tragedy."

Sedan kommer väldigt mycket spin-off-kunskap ur så stora projekt. LHC tänjer gränserna för våra kunskaper inte bara inom högenergifysik, utan inom materialvetenskap, beräkningsfysik och annat också. CERN är ledande inom t.ex. Grid-computing, och glöm inte att www har sitt ursprung i CERN.

Till sist är det en missuppfattning att LCH enkom skall leta efter Higgs. Även om det är ett huvudsyfte finns många andra forskningsmål på agendan.

Anonym sa...

MaxLab i Lund är föråldrad. Därför vill man bygga ett nytt i samma område som ESS. Men bygget av det nya MaxLab är ännu inte beslutad och ändå marknadsförs ESS i Lund som ett projekt med synergieffekter med det nya MaxLabbet. Nationellt sett anses MaxLab viktigare och jag har hört uppgifter om att 80% av det resultat som kan erhållas av ESS också kan fås via MaxLab. Resterande 20% kan ESS ge svar på.

Avser "luddismen" även forskarnas "halleluja" om vad allt ESS kan göra? Hur vet man att ESS är så bra som man ger sken av? För att inte tala om hur många arbetstillfällen det ska ge enligt beräkningarna. Detta är enligt min mening medveten ”luddism” från anhängarna att få politiker med på projektet. (Vid alla större projekt som ex.vis idrottsevenemang, aspirera som kulturhuvudstad etc talas det om positiva bestående sysselsättningseffekter som sedan visar sig falla platt till marken). Jag undrar om inte ESS har mer egenvärde för forskarna än den praktiska nytta som kan åstadkommas med tanke på de resurser som kommer krävas? Forskarnas ”sysselsättningsförsäljning” gör mig misstänksam.

Vid sådana här projekt så framträder också politikernas hycklande. I alla andra sammanhang talar man varmt om ekologiskt hållbar utveckling och Agenda 21-mål. Men när forskarna säljer in projektet med hjälp av ”luddiga” sysselsättningsberäkningar så gäller inte tidigare politiska visioner. Jag vet inte om MJ följer med politiken i Lund? Här är politikerna rädda att tala om ESS. Här är det större diskussion om man ska höja torgtaxan med 5 eller 10 kronor för en lördagsförmiddag eller om man ska asfaltera vissa cykelspår i staden. Det är enklare att visa handlingskraft i dessa frågor än att läsa in ca 700 sidor teknisk dokumentation om ESS och ge information om detta till väljarna.

Visst, jag kan också anse att forskningsresultaten av ESS kan vara intressanta, men placeringen anser jag vara ”idiotiskt” med tanke på Lunds förutsättningar. Glöm inte att det finns risker med ESS såsom explosion med utläckande kvicksilver m.m. Forskarna säger att ”det är så liten risk” med tanke på säkerhetsåtgärderna. Men har vi inte lika stränga säkerhetsåtgärder i Forsmark? Här verkar de inte uppfyllas. Och då placera ESS i en tätbefolkad expansiv region är helt fel.

Unknown sa...

Nej, jag följer inte den politiska debatten i Lund.

Jag kan hålla med om att debatten inte borde handla om så eller så många jobb. ESS är mer intressant än att fungera enkom som ett regionalt arbetsmarknadsstöd.

Men det finns två saker som energi/kvicksilverlobbyn inte fattat: 1. ESS kommer att byggas, om inte i Lund så någon annanstans. 2. Den kommer att använda energi/kvicksilver var den än byggs.

För exempel på vad ESS kan användas till så kan man ta en titt på en likande anläggning som sedan ett tag är online på Oak Ridge National Laboratory. Den har gett ett ordentligt lyft till regionen, som ändå var en mycket forskningsstark miljö med ORNL.

För Sverige är MaxLab mycket viktigt, men på Europeisk nivå finns ett flertal liknande anläggningar. ESS kommer att vara en unik anläggning på europeisk nivå. De två projekten skall därför inte sammanblandas. Klart är att ESS har synergieffekter med MAX III&IV, men de senare behövs oavsett ESS.

Anonym sa...

Oak Ridge verkar verkligen ligga avskilt från övrig bebyggelse. Den lär också ha 1,5 km säkerhetszon runt anläggningen. Verkar för mig vara otroligt korkat att placera en 10 ggr starkare anläggning som ESS i så överhettat och tätbebyggt område som Lund.