2006-02-20

Respekt för religion?

DN:s förre chefsredaktör var på radio i helgen, i P1:s Godmorgon, världen!, och talade om yttrandefrihet kontra religiös tro. Jag håller fullkomligt med Bergström när han i DN skriver att

Jag är inte beredd att i det allmänna samtalet lova att hysa respekt för religioner. Jag anser dem samtliga vara uttryck för människans benägenhet för vidskepelse. Jag hävdar att upplysning, förnuft, vetenskap och humanism har fört mänskligheten framåt - inte religion.
Visst är jag självfallet för att vem som helst för tro vad som helst, men bara så länge de inte försöker pådyvla mig, eller någon annan, sin tro. Tydligen har FN:s generalsekreterare ställt sig bakom idén att "FN-organet för mänskliga rättigheter även skall hantera religiös ärekränkning". Enligt Aljazeera så: "He (Annan) believes that the freedom of the press should always be exercised in a way that fully respects the religious beliefs and tenets of all religions." Dvs pressen skall inte skriva något respeklöst om någon religion. Hur stor behöver den religionen vara? Min egen, är det nog? Vad betyder resektlös? Får jag säga att jag gillar att äta griskött, eller är det respektlöst mot judar och muslimer? Om jag säger att jag tycker att förbudet mot att äta gris är trams, är det respektlöst? Och, om nu hinduer menar att det finns en hel hoper gudar är det då respektlöst av judar, kristna och muslimer att insistera på att det bara finns en gud och att man får brinna i helvetet om man inte tillber denne*? Det säger ju sig självt att ett sådant förslag kommer att vara omöjligt att upprätthålla. Och varaför skall religioner vara särställda. Jag tycker inte att religionen skall ha någon ställning högre än andra filosofier, eller sagor för den delen. Sagan om ringen är betydligt mer underhållande än bibeln, och minst lika trovärdig!

I vintras antogs en resolution i FN (A/RES/60/150) som bland annat uppmanar medlemsstaterna "to take resolute action to prohibit the dissemination through political institutions and organizations of racist and xenophobic ideas and material". Man skall alltså förbjuda spridandet av vissa idéer. Denna resolution röstades fram av 101 stater, bland dessa Syrien som ju verkligen varit ett föredöme när det gäller respekt för andra religioner. Att 101 stater skriver under på att förbjuda spridning av rasistiska idéer visar att yttrandefrihet inte är så självklart överallt. Nu skall jag ju inte heller kasta sten i glashus, för många västländer, t ex Österrike, har ju förbud mot att förneka förintelsen och Storbritannien har infört förbud mot att "glorifiera terrorism". Helt fel!!! Så länge man inte uppmanar till våld så borde det vara tillåtet. Ut med det bara! Ut i ljuset där det kan belysas i allt sitt löje!!!

* Detta påminner om det gamla skämtet om Helvetet är endo- eller exotermiskt. En del i argumentationen går: "
As for souls entering hell, let's look at the different religions that exist in the world today. Some of these religions state that if you are not a member of their religion, you will go to hell. Since there are more than one of these religions and people do not belong to more than one religion on average, we can predict that all people and all souls go to hell on average." Måste man lyda alla religioner är vi fördömda allihop.

Inga kommentarer: