2006-11-16

Giertych igen

Som jag skrev om i en tidigare post så har en av Polens företrädare i EU-parlamentet, Maciej Giertych1, en utpräglad anti-evolutionistisk inställning. Nu har han i fått en insändare med titeln "Creationism, evolution: nothing has been proved" publicerad i Nature där han attackerar den kritiska artikeln där för några veckor sedan. Brevet är en samling av de vanliga kreationist/ID-anspråken, som redan blivit genomgående avvisade 100 gånger om. PZ Myers på Pharyngula har publicerat brevet med länkar till svar på Giertychs invändningar, mestadels från gamla artiklar på TalkOrigin.

Det är svårt att se vad Giertych vill uppnå med sin insändare. Det känns inte som om det är ett brev som kommer att övertyga någon av Natures läsare att han har rätt, särskilt inte när hans argument är samma gamla upprepningr man hört tidigare. Det är en form av argumentation som inte är inriktad mot folk som är någorlunda insatta i debatten (om ens vill kalla den det) utan snarare riktar sig på ett emotionellt plan till dem som inte egentligen vet vad det handlar om. Det är istället den känslomässiga instinkten alla borde för höras man vädjar till. Så, jag förstår inte riktigt vitsen med att publiceera det brevet i Nature, om det inte är så att han verkligen tror på det han skriver, vilket i sig är anmärkningsvärt. Inte minst för den uppenbara lögnen "I am critical of the theory of evolution as a scientist, with no religious connotation." [min kursivering]. Se t.ex. hans förord till "Creationism rediscovered" av Gerard J. Keane.

1 Och pappa till utbildningsministern Roman Giertych.

Andra bloggar om: , , . Intressant?

Inga kommentarer: