2006-12-06

Den fantastiska nanoteknologin.

Sitter och skriver lite på flumkapitlet (dvs inledningen) i avhandlingen. Det fick mig att tänka lite på det här med nanoteknologi. Det är ju helt klart ett änme som exploderat under det här århundradet. Själva "nano-" kommer ju från grekiskans nanos som betyder dvärg. Ordet nanoteknologi populariserades på 1980-talet av Eric Drexler, som vad den första personen som fick en Ph. D. i nanoteknologi (molecular nanotechnology från MIT).

Idag är nanoteknologi "big business"! I USA finns National Nanotechnology Initiative som har 1,2 miljarder dollars i funding under 2007. En sökning på Google ger nästan 15 miljoner träffar på "nanotechnology" Tusentals forskare världen runt producerar tiotusentals artiklar årligen. Nature har startat en ny tidskrift, Nature Nanotechnology. En sökning i CAS på ordet "nano" ger en inblick i utvecklingen inom området1. En nästan perfekt exponentiell tillväxt. En titt i de senaste veckornas nummer av ett par nano-tidskrifter ger ett femtiotal nanoord till listan, förutom nanotuber också ord som nanoribbon, nanochannel, nanowhisker, nanofracture, nano-explosion, nanovoid...

Naturligtvis är det en teknologisk utveckling som ligger bakom. Det är idag möjligt att göra saker som knappt var tänkbara för bara ett par decennier sedan. Men det har också blivit ett buzzword, ett ord som ger pengar. Och forskare anpassar sig. En hel del nanoarbete är forskning som pågått under längre tid, men som nu döpts (eller stöpts) om för att bli "nano". Men nano tog fart runt 1990. Det var då Krätschmer et al lyckades framställa rent C60 i större mängd, och året efter publicerade Iijima sin Nature-artikel om kolnanotuber. Och så var ett nytt fält fött.Visst känns det roligt att vara mitt i ett så expanderande fält, men på samma gång är det oerhört otacksamt. Man har ingen chans att hänga med i utvecklingen. Man tvingas specialisera sig. Hålla koll på en allt smalare del av det man tidigare kände var "mitt" ämne. Frågan är hur länge utvecklingen fortgår. Om man extrapolerar ur figuren kommer alla nanoartiklar år 2016 handla om nanotuber. Det blir ~600000 artiklar vilker motsvarar ungefär det totala antalet publicerade vetenskapliga artiklar i världen. När planar kurvan ut? Och 10000-kronorsfrågan är naturligtvis: Vad kommer sedan?

1 Intressant är att den äldsta artikeln under sökordet nano är från 1884 och publicerad i Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. På den tiden handlade nano om natriumnitratnatriumnitrit NaNO2!

Andra bloggar om: , , , . Intressant?

Inga kommentarer: