2008-01-15

Debatt om polsk antisemitism

Anklagelser om antisemitism och nazism är något som är mycket känsligt i Polen. Av förståeliga skäl. Utrikesministeriet har en särskild sida där man understryker att formuleringen "polska koncentrationsläger" är felaktig. Länge var debattklimatet sådant att alla anklagelser om polsk antisemitism avfärdades som ogrundat förtal och bemöttes med tystnad och indignation.

Mycket förändrades när den amerikanske historikern, med polskjudiska rötter, Jan Tomasz Gross 2000 publicerade sin bok Siąsiedzi (Grannar/Neighbors, ISBN 0691086672) om pogromen i Jedwabne. Gross visade i sin bok, som blev häftigt kritiserad, att pogromen utfördes inte av tyska Einsatzgruppen utan av de polska grannarna. Det polska nationella minnesinstitutet (IPN) genomförde en undersökning och gav Gross rätt i sak: Massakern "utfördes av polacker motiverade av tyskarna."

Nu har Gross senaste bok, Fear (ISBN 0691128782), kommit ut på Polska. Den har undertiteln Polsk antisemitism efter Auschwitz och fokuserar på pogromen i Kielce 1946. Gross menar att den är en del i en polsknationalistisk strategi att skapa en etniskt ren nation i Polen. Han menar att kommunisterna hjälpte till med detta. Detta har återigen lett till en mycket högljudd debatt. Marek Jan Chodakiewicz, en annan polsk-amerikansk historiker och författare till boken After the Holocaust, menar att pogromerna var en del i en allmän laglöshet i ett Polen efter andra världskriget. Han fråntar inte polackerna ansvar för det som hände, men ser det inte som en del i någon plan. Han säger till polsk radio:

A free country would have taken care of all the burning issues. Number one was property restitution. Whoever has been despoiled by the Nazis and the communists should have his or her property restored. That goes both for the Christians and the Jews. That didn't happen because of the communist hostility towards private property. Therefore, there were conflicts over property which only the communists could have solved. Also, the communists entirely destroyed the machinery of the Polish state. When the communists pushed the Nazis out of Poland they started shooting, arresting and deporting functionaries of free Poland. That also means the police and the judiciary of the underground. That means that there was no law and order. When there's no law and order banditries are rampant. If you add into the mixture what the Soviets were doing – raping, pillaging and killing then you have a fuller picture and the Jewish community which survived the Holocaust, individual Jews and the Jews who returned from the bowels of the Soviet Union were thrown into this mini inferno.
Gross menar att han inte har för avsikt att anklaga Polen som nation utan att antisemitismen var ett "gift som injicerats i den polska identiteten" av nationalister och kyrkan. Jag vet inte var sanningen ligger, och inte heller historikerna är överens.
I agree with [Gross’s] argument that Poles had their share in the Holocaust and that Polish peasants took part in the murder of Jews in Jedwabne, Radziłów, the regions of Łomża, Zamość and Kielce. I agree that anti-Semitism was a kind of cultural code which Poles used at that time
säger
Marcin Zaremba, historiker vid Uniwersytet Warszawski.
This is not a controversy about facts. No serious Polish historian negates the fact that anti-Semitism was widespread in the 1940s, if only to mention the several pogroms of Jews at that time. I am highly critical, however, of Gross's radical interpretations. He claims that during the war Poles took part in the Holocaust and after the war they finished ethnic cleansing against Jews. Such a view is unjustified
säger
Paweł Machciewicz, också historiker, som menar att Gross hårda språk försvårar debatten.

De flesta, de som kritiserar Gross och de som håller med honom, verkar dock tycka att det är bra att debatten förs och ingen håller med åklagaren i Kraków som inlett en förundersökning för att se om boken "förtalar den polska nationen". Detta enligt en lag som Kaczyński införde som säger att den som "offentligt anklagar
den polska nationen för att ha deltagit, organiserat eller varit ansvariga för nazisternas och kommunisternas brott" skall dömas till upp till tre års fängelse. Jag har sagt förut att historien inte är något som skall lagstiftas om, och det här är idioti på samma nivå som de tyska och franska förintelseförnekelselagarna. Varför är det så svårt för politiker att våga se en öppen debatt istället för att gömma den bakom idiotiska lagar?

Dagens ord är strach - rädsla.

Andra bloggar om: , , , , , , . Intressant?

10 kommentarer:

Anonym sa...

för det första det fanns antisemistism i Polen, särskillt bland bönderna, (jämför med Sjöbo)
antisemitism grundade sig också på avund, stor del av judarna var rika, de ägde fastigheter, fabriker, bland polska arbetarklassen, men samtidigt var det i Polen judarna tog sin tillflykt undan inkvisitionen och pogromer i Spanien, Frankrike, Tyskland, det fanns inga religionskrig i Polen,
Gross hävdar att mellan 400-1000 judar blev mördade, men då får vi jämföra med antalet etniska polacker som miste livet i laglöshetens efterkrigstid, efter 1945 pågick det i Polen krig mellan kommunistiska regimen uppbackad av ryska soldater och den polska "hemvärnet", tusentals judar tog anställning inom den kommunistiska säkerhetspolisen, och som åklagare, de bekämpade polska antikomunister med grymma metoder, därför har motståndsrörelsen ( som hade legitimet av den polska exilregeringen i London) dömt många av dessa judar till dödsstraff för förräderi,(jämf. Quisling) , det finns fortfarande vid liv några judar som bor i Israel som det finns överväldigande bevis för att de mördade ,torterade, dömde till dödsstraff på falska grunder polacker efter 1945...men Israel har en policy att inte lämna ut sina medborgare...och här skulle det i några fall handla om folkmord,

Anonym sa...

"Anklagelser om antisemitism och nazism är något som är mycket känsligt i Polen. Av förståeliga skäl. Utrikesministeriet har en särskild sida där man understryker att formuleringen "polska koncentrationsläger" är felaktig."

du drar för stora växlar på detta...anledningen är inte att man försöker "dölja sanningen" utan att det i många västerländska tidningar har skrivits "polish koncetration camps" det var en intelektuell förenkling och lathet, Polen var jo under tysk ockupation...men folk glömmer så lätt...därför gick UNESCO med på att ändra namnet på Auschwitz till "german nazi camp"

1. Polen var det enda landet där det inte fanns något samarbete med nazisterna, tex. mellan exil-regeringen i London eller nån polsk marionett regering som i Vichy- Quisling.
2. polsk motståndsrörelse var den första som slog larm till London och Washington om jude-utrotningen.
3.polsk motståndsrörelse "Hemarmén"
utdömde dödsstraff till de polacker som angav judar till tyskar.
4.de flesta nationaliteter fanns bland SS styrkorna, svenskar, ukrainare, danskar,estländare, judar...(det stämmer) men det fanns inget polsk förband som kämpade på tysk sida.
5. i det så "antisemitiska" landet Polen införde nazisterna dödsstraff för polacker som gömde judar..., hela familjen skulle skjutas på plats om de hittade en jude...,ingen annanstans fanns sådana straff om lokalbefolkningen som hjälpte judar, tex Frankrike, Holland, fanns bara bötesstraff...
6. tyvärr finns det i USA många inflytelserika judiska organisationer som är väldigt rabiata,
7. men samtidigt har tusentals polacker fått priset rättvis bland nationerna för att de räddat judar

Anonym sa...

150.000 halvjudar och judar tjänstgjorde i Wermaht...samtidigt som man "släktforskade" upp till 300 år bakåt i tiden för att spåra eventuell judiskhet bland värnpliktiga och tilltänkta officerare....
"det var Hitler som avgjorde vem som var jude"

http://www.bryanrigg.com/jewish_soldiers_pics.htm

Unknown sa...

Som sagt, debatten är het och känslig. :)
Jag tar inte ställning för eller emot Gross uppfattning, jag har inte läst Strach och kan inte kommentera dess innehåll utöver vad som nämnts i press och recensioner, utan skriver om den debatt som den senaste tiden pågått.

"du drar för stora växlar på detta...anledningen är inte att man försöker 'dölja sanningen'"

Jag har aldrig försökt påstå att det skulle vara något försök att dölja sanningen. Jag vet att lägren var tyska och kan förstå hur frustrerande det är att se dem beskrivna som polska. Därmed inte sagt att man inte skall få ha en debatt om hur polacker agerade under och efter kriget. Du tar i din andra kommentar upp de goda sidorna, och de är många, men deras existens får inte förbjuda en undersökning av de mindre angenäma sidorna. Samtidigt får inte dessa överskugga allt de som gjordes av polacker mot nazisterna. Det blir däremot omöjligt att debattera om varje anklagelse mot en polack måste balanseras med en lång lista av motanklagelser/dygder.

Jag vidhåller att det är positivt att det förs en debatt.

Din sista kommentar förstår jag inte alls relevansen av.

Anonym sa...

för att förstå komplexiteten i de polsk-judiska förhållanderna, kan man inte förglömma de judiska lobbygrupper i USA i vars intresse det var att visa Polen i dåligt "antisemitiskt" ljus, ( efter 1945 förstatligades alla egendommar som judar hade i Polen eller så blev de förstörda i kriget)sen 1968...utrensningar inom säkerhetstjänsten och andra myndiheter, ...Moskva "litade inte längre på judar" på grund av det Israel-USA samarbetet, under tiden var Polen ockuperat av Sovjet, så de har agerat oemotsagda i nästan 50 år...

polska motståndsrörelsen AK,som representerade regeringen i exil införde dödsstraff för polacker som angav judar till tyskar,det visar väl att man menar allvar..eller? jämför med andra ockuperade av nazisterna länder...
man instiftade en hemlig organisation som hette Zegota och hjälpte judar med livsmedel och undan nazisterna, denne polske jude T. Gross som skrev boken "Fear" blev själv räddad av en polsk familj....

Anonym sa...

Intressant att läsa alla reaktioner just för den här boken. Problemet är att många har svårt att fatta att Polacker kunde också begå hemska brott. Bilden av Polen som den "lidande", drabbade av många krig har odlats i varenda polackens medvetande. Och detta har skett genom alla år. Helt plötsligt Polen och polacker inte är längre offer utan också bödlar. Jag måste accepterar det och samtidigt vill veta varför. Antisemitism är komplex företeelse i Polen: från rena avundsjuka till de religion och nation. Även kyrkan har en stor betydelse i byggandet av denna "nationellkänsla" och där skon klämmer mest verkar så.
Nån försöker förklara bort pogromer med att judar jobbade inom säkerhetspolis under kommunistiska Polen. Antisemitism är mycket äldre än så i Polen som i de flesta länder i Europa. Å andra sidan fick många judar invandra till Polen tack vare Adelsrepublikens religionsfrihet. Och det andra sidan av medaljen.

Unknown sa...

Jo, det är minst sagt ett känsligt ämne. Som du skriver så finns det ju mer än en sida av historien. Det är bara välkommet om de kan diskuteras öppet. Jag tror inte att den Mickiewiczka synen på Polen som "nationernas Kristus" är särskilt produktiv.

Sedan är ju Polen inte ensamma att spela i den enögda ligan. Sverige är väl något av världsmästare i brist på självkritik.

Gotiska klubben sa...

Martin, denne Marcin Zaremba, känner du till om han släkt med den berömde svenske journalisten Maciej Zaremba.

Kryz, om det förekommit antisemitism i Polen innan dess, gör väl inte dessa judars
eventuella krigsförbrytelser mindre skrämmande. Eller hur menar du?

Polacken, om möjligt, vill vi gärna ha en längre beskrivning av det du säger på Gotiska Klubben.

Unknown sa...

Gotiska: Zaremba är inte ett så ovanligt namn. Det är möjligt att de är släkt, men troligare att de inte är det. Men jag vet inget om det.

Vad gäller antisemitism i Polen är det en komplex historia. Man kommer ingenstans genom att ensidigt titta på "judar" respektive "polacker". Det är ingen som talat om "judars [...] krigsförbrytelser". Det som hände efter kriget i Polen, pogromerna, marshändelserna o.s.v. kan till stor del ledas tillbaka till den våta filt socialismen lade över all normal samhällsutveckling. Det är inte så att det hände i ett vacuum. Den katolska kyrkan hade stor del i antisemitismen, liksom den haft de senaste 2000 åren, då det gällde att bygga upp sitt eget inflytande. Att många judar tjänade i den kommunistiska regimen beror till stor del på att de flydde österut när nazisterna invaderade och kom tillbaka med Röda armén. Men man måste komma ihåg att regimen ingalunda var dominerad av judar. Det visade sig tydligt 1968.

Det skedde fruktansvärda övergrepp från alla håll både före, under och efter kriget. En sidas övergrepp ursäktas naturligtvis inte av den andra sidans, men man måste förstå att historien inte går att förstå i portioner. Försök inte att plocka russinen ur det mögliga brödet, för att låna ett uttryck.

Gotiska klubben sa...

mjn, tack för svar. Ska följa upp dina länkar. Vi kan mkt litet om detta.

Russinplock och generalklausuler beträffande olika folkslag intresserar oss inte.

Däremot har vi märkt, att det i Sverige - vid sidan av Mona Sahlin och Kurdo Baksis - finns ett antal före detta polska judar som verkar ha som idrott att uttala sig nedsättande om Sverige, vårt språk och våra seder.

Därav vårt växande intresse för den polsk-judiska frågan.