2011-01-13

Reaktioner på MAK-rapporten

Det var egentligen lite nytt som framkom när den ryskledda internationella flygkommittén MAK presenterade sin rapport om Smolenskolyckan igår. Naturligtvis dominerade rapporten nyhetsflödet här i Polen, och reaktionerna på den har varit de förväntade. I rapporten fastslås att det var det svåra väderläget som direkt orsakade olyckan. Indirekt var orsaken att piloterna trots de extremt svåra förhållandena försökte fullfölja landningen. Utredningen visar, på grundval av utskrifterna av vad som sades i cockpit, efter samarbete mellan ryska och polska psykologer att piloterna stod under oerhörd psykisk press; de visste naturligtvis att det förväntades att de skulle landa; att hela det viktiga programmet skulle falla om de tvingade avledas till en annan flygplats. Detta indirekta tryck om befarade "negativa reaktioner" från de "viktiga passagerarna" på planet - främst president Kaczyński. Däremot finns inga bevis för att han (presidenten) direkt skulle uppmanat piloterna att landa. Uppmärksammat i rapporten är också att flygvapenchefen General Błasik, som var närvarande i cockpit, skall ha varit påverkad av alkohol. Hans närvaro skall starkt påverkat piloterna att försöka genomföra landningen trots vädret.

Rapporten lägger i princip helt skulden på de polska piloterna. Mycket snabbt kom den under hård kritik från Jarosław Kaczyński och PiS-ledningen. Mariusz Blaszczak, ledare för PiS-gruppen i sejmen, säger att de helt förkastar rapporten. Polen förolämpas ut i den här rapporten. Man gillar inte att de ryska flygledarna helt frikänns från ansvar, men något annan kan man inte förvänta sig från en rysk kommitté, kommenteras det. Vidare kritiseras regeringen, dels för att den inte protesterat mer högljutt mot vad man ser som de ryska skuldbeläggningen av Polen, dels för att den inte sett till att allt material lämnats över till de polska myndigheterna, och dels för att det var regeringen som var ansvariga för flygplanet och dess eventuella tekniska brister. Vidare tycker man att medierna skjutit generalen i bakhuvudet, "så som de polska officerarna sköts i Katyń för 70 år sedan".

En separat polsk utredning pågår och förväntas inte vara klar än på flera månader. Bråket om Smolensk kan alltså fortsätta ytterligare lång tid...

Dagens ord är strzał w tył głowy - skott i bakhuvudet.

UPPDATERING 2010-01-15:
Lisa Bjurwald kommenterar Smolenskutredningen i dagens DN. Jag har ett par kommentarer till hennes ledare. För det första skriver hon att ”[r]esponsen på ...utredningen ... har varit förvånansvärt hätsk.” Jag skulle vilja säga att responsen varit ungefär den förväntade. Det var ingen som trodde att att Jarosław Kaczyński skulle vara nöjd med vad utredningen kom fram till. Bjurwald skriver också att ”[Polen] mottog tacksamt Rysslands utredningshjälp”, vilket väl får sägas vara en ren felaktighet. Oppositionen klagade högljutt redan i april om att Ryssland skulle leda utredningen om vad en del smaklöst kallade den andra Katynmassakern. Man har till och med varit i Washington och lobbat för en internationell USA-ledd utredning. Regeringen gick med på en ryskledd utredning – de hade egentligen inget val. Planet krashade på ryskt territorium och enligt internationella konvensioner hamnade därför utredingen under rysk ledning. Man tryckte dock på för att få polsk personal inblandad i utredningen och att allt material skulle göras de polska myndigheterna tillgängligt. Den sista punkten har det varit en hel del bråk över där det hävdas att MAK undanhållit material för polska utredare.

Att sedan utredningen inte nämner ett ord om de ryska flygledarnas ansvar är naturligtvis något som retar de polska myndigheterna. Därav brevet till Kreml. Man skall dessutom hålla i minne, som nämns ovan, att en egen polsk utredning pågår. Vad den kommer att visa får vi se om några månader.

Men den viktigaste punkten som Bjurwald missar när hon skriver om det nationella sorgearbetet är att det aldrig fanns några förutsättningar för en rapport som skulle tas accepteras. PiS, ledda av den avliden presidentens tvillingbror, har stenhårt utnyttjat Smolensk som politiskt vapen mot regeringen. Bland flertalet polacker är inställningen just att det troligtvis var just som utredningen säger, piloternas fel – under direkt eller indirekt tryck från president Lech Kaczyński. Men att hans bror, som arbetat på att framställa Lech i helgonljus och ser all kritik mot honom som opatriotisk, någonsin skulle acceptera att någon skuld lades där är otänkbart.

5 kommentarer:

Kalle sa...

Tack, intressant. Uppenbarligen har innehållet i piloternas samtal varit känt länge, vilket var en nyhet för mig. Hela utskriften finns inte i den nu offentliggjorda rapporten, dock några nyckelrepliker som jag tycker visst visar att piloterna kände att det nog var bäst om de kunde landa i Smolensk:

10:26:17,1 10:26:34,3 Panie dyrektorze, wyszła mgła... W tej chwili, w tych warunkach, które są obecnie, nie damy rady usiąść. Spróbujemy podejść, zrobimy jedno zajście, ale prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Tak, że proszę zapytać (szefa), co będziemy robili.

---

10:26:35,6 10:26:36,8 A Będziemy próbowali? {dyrektor Kazana}
10:26:38,1 10:26:40,2 КВС Paliwa nam tak dużo nie starczy, żeby do skutku.
10:26:43,6 10:26:44,8 А No, to mamy problem...{dyrektor Kazana}
10:26:44,8 10:26:47,3 КВС Możemy pół godziny powisieć i odlecieć na zapasowe.
10:26:47,7 10:26:49,0 А Jakie zapasowe? {dyrektor Kazana}
10:26:48,8 10:26:49,6 КВС Mińsk albo Witebsk.
10:26:51,0 10:26:52,7 A Mińsk albo Witebsk... {dyrektor Kazana}

---

10:30:32,7 10:30:35,4 А Na razie nie ma decyzji prezydenta, co dalej robić. {dyrektor Kazana}

Jag har inte läst hela den ryska utredningen, men en sak tyckte jag var konstig. Där hävdas att förstepiloten vid tidpunkten 10:16:48 skulle ha sagt ungefär "Jag vet inte, men om vi inte landar här så kommer han att trakassera mig." Citatet finns bara i löpande text i rysk översättning, och i de polska protokoll som jag hittat finns ingen liknande replik vid det här klockslaget. Har du någon aning om vad det här kan handla om?

Unknown sa...

Jag har heller inte läst rapporten, utan bara rapporteringarna om den. I originalutskriften från svarta lådan är tidpunkten 10:16:41,7 markerad att en anonym röst säger något oförståeligt. Men man har arbetat mycket med CVR:en sedan dess. I den polska versionen av rapporten (pdf här) finns de polska utredarnas tillägg till slutrapporten (alla ändringar här). Där har man accepterat skrivelsen „Nie wiem, ale jeśli tutaj nie usiądziemy, to wtedy on będzie się mnie czepiał” fast utan ordet "wtedy". Det ändrar inte betydelsen. Och det verkar heller inte ha varit någon punkt som polska medier ifrågasatt.

Vidare finns i originalutskriften även med raden "wkurzy się, jeśli jeszcze..." (han/hon blir förbannad om [ohörbart] igen...) klockan 10:38 sagd av någon okänd, men nu tillskrivet navigatören.

Fast i dagens Gazeta Wyborcza kan man läsa att polska experter menar att nya ord finns som visar att piloterna försökte avbryta landningen i rätt tid, men att man inte vet varför de inte lyckades.

Man skriver också att den polska rapporten kan förväntas inom några dagar, vilket verkar tyda på att den skyndats på i ljuset av den kontroversiella ryska rapporten.

Kalle sa...

Ok, men då verkar det där citatet stämma, de utskrifter som jag hittade i polska webbtidningar var uppenbarligen gamla.

Den ryska rapporten är ca. 140 sidor, men slutsatserna är mindre än hälften, jag har skummat den delen, allt finns hos MAK.

Det jag undrar är vad som står i den polska kompletteringen som redan finns att hämta där.

Men i stora drag är allt klart, det som saknas är resonemanget mellan flygledningen i Smolensk och överheten i Moskva. Det verkar vara så att flygsäkerheten åsidosatts eftersom proffsen på båda sidor var under tryck från höga chefer som ville att allt skulle gå enligt planen. Då kan det gå illa, och det gjorde det också.

Anonym sa...

Och jag undrar varför de inte flyg up, när den dator larmade dem pull upp upprepade gånger. Varför blev så tyst.
Allt detta är så fruktansvärt hemsk att jag mår illa, när jag tänker på det. Yrkes karriär, pengar, rädsla att bli utskäld av chefen ledde piloterna till katastrofen?
Hälsningar
Joanna

Unknown sa...

"Men i stora drag är allt klart"
Jo, det är väl så de flesta ser på det. Men en ny opinionsundersökning i Polen visar att 8% fortfarande tror att det var ett attentat. Det stärker min tes om att i varje land finns ca en tiondel knäppskallar, men viktigare är att ca 20% menar att huvudskulden ligger hos de ryska flygledarna som inte stängde flygplatsen. Man hade i Ryssland, enligt uppgift, nyligen ändrat reglerna så att för utländska piloter ligger ansvaret i sista hand hos kaptenen och inte på flygledningen.

Jag tror att det du skriver om att "eftersom proffsen på båda sidor var under tryck från höga chefer" nog är den förklaring som ligger närmast sanningen. Men t.ex Antoni Macierewicz, hög inom PiS, verkar mena att de ryska flygledarna, enligt instruktioner från Moskva, med vilje ledde planet i döden. Med tanke på vilket centralstyrt parti PiS är så ligger det nog nära Jaroslaw Kaczynskis uppfattning också. Då förstår man också hur små möjligheter det fanns för att en rapport någonsin skulle accepteras.